Projekt

2023-04-17

Statens Fastighetsverks

I slutet av december tecknades ramavtal kring Statens Fastighetsverks byggnader i Vadstena och Karlsborg. Avtalet gäller 2018-2019 med möjlighet till förlängning under ytterligare två år.

2023-04-17

Stockholms Slott

Under hösten 2017 har inventeringar gjorts i Stockholms Slott samt renovering av fönster  i Slottsbacken 2. Arbetet har utförts inom ramavtalet med SFV.

2023-04-17

Riala kyrka i Uppland

Under februari – september renoverades samtliga fönster (blyinfattade) i Riala kyrka i Uppland. Arbetet utfördes huvudsakligen på vår verkstad.

2023-04-17

Svenska kyrkan i Norrköping

Med start i maj renoverades fönster och portar i tre kapell hos Svenska kyrkan i Norrköping.

2023-04-17

Sankt Kors

Till en av Sankt Kors fastigheter på Södra Oskarsgatan tillverkades nya yttre pardörrar. Dörrarna byggdes med lika utförande som de äldre befintliga.

2023-04-17

Ljungs slott

Arbetet med fönster i Ljungs slott fortlöper. Nu med de äldsta fönstren i markplan, förmodligen 1700-tal.

2023-04-17

Brf Krigsmanskassan

I maj – juni påbörjas arbete med bl a Fersenska Terassen, SHB i Stockholm och med Brf Krigsmanskassan på Djurgården.

2023-04-17

LF Östgötas

Under 2017 renoverades fönster i LF Östgötas fastighet på Vasavägen 19/Gråbrödragatan 15 i Linköping samt i Brf Rekord i Norrköping.

2023-04-17

Statens Fastighetsverk

Ramavtal har förlängts med LF Östgöta kring fastigheter i Linköping och med Statens Fastighetsverk kring fastighetsområde Stockholms slott.

Ombergs Turisthotell

På uppdrag av Ombergs Turisthotell påbörjas vintern 2016-2017 renovering och tillverkning av dörrar och fönster. Ägarnas syfte är att bevara och återställa byggnaden till tiden då hotellet byggdes i slutet av 1800-talet.

2023-04-17

Tinnerö Mangård

I Tinnerö Mangård utför vi inre målningsarbete av snickerier och dörrar. I arbetet ingår bl a ådringsmålning av dörrar.

2023-04-17

NCC

Som underentreprenör till NCC utför vi renovering och tillverkning av fönster och dörrar i en 1700-tals herrgård i Uppland. I arbetet ingår även framtagning av div profilerade lister och foder.