Askeby Kyrka

Askebykyrka2012Askeby Kyrka - Renovering av samtliga träbågar, både inre och yttre bågar.
Arbetet utfördes: 2012

Kimstad Kyrka

KimstadkyrkaKimstad Kyrka - Renovering av samtliga fönster, klockluckor samt målning och trälagning av portar.
Arbetet utfördes: 2014

 

Krokeks Kyrka

KrokekskyrkaKrokeks Kyrka - Renovering av järnfönster och klockluckor
Arbetet utfördes: 2013

Kråkshults Kyrka

KrakshultskyrkaKråkshults Kyrka - Portar och järnfönster samt klockluckor renoverades.
Arbetet utfördes: 2015

Kullerstads Kyrka

Kullerstadskyrka2015Kullerstads Kyrka - Takfot byttes delvis och vindskivor samt renovering av fönster och grindar.
Arbetet utfördes: 2015

Kumla Kyrka

KumlakyrkaKumla Kyrka - Nybindning av blyinfattningar samt renovering av järn på fönsterenheter.
Arbetet utfördes: 2014

Kvillinge Kyrka

Kvillingekyrka2014Kvillinge Kyrka - Renovering av järnbågar på plats, samt målning av klockluckorna.
Arbetet utfördes: 2014

Skärkinds Kyrka

Skarkindskyrka2013Skärkinds Kyrka - Omfattande trälagningar och målning av klockluckor samt målning av kolonner utanför portarna. Dessutom utfördes målning av samtliga fönster.
Arbetet utfördes: 2013

St. Olai Kyrka

olaiSt. Olai Kyrka - Målning av samtliga järnfönster och total renovering av träfönster i sakristian och målning av portar.
Arbetet utfördes: 2013

Styrstads Kyrka

StyrstadskyrkaStyrstads Kyrka - Tjärning av klockluckor, målning av portarna samt total renovering av ytterbågarna. Omfattande trälagning av tornlanternin. Renovering av bågar i gravkapellet.
Arbetet utfördes: 2013, 2015

Tingstads Kyrka

Tingstadskyrka2013Tingstads Kyrka - Omfattande trälagningar av tornlanternin samt renovering av samtliga fönster. Målning av kyrkport. Renovering av bågar i gravkapellet.
Arbetet utfördes: 2013, 2015

Värna Kyrka

Varnakyrka2012Värna Kyrka - Renovering av träbågar samt tjärning av kyrkporten.
Arbetet utfördes: 2012

Yxnerums Kyrka

Yxnerumskyrka2011Yxnerums Kyrka - Renovering av samtliga tornfönster samt målning av kyrkporten.
Arbetet utfördes: 2011

Östra Eneby Kyrka

OstraEnebyÖstra Eneby Kyrka - Renovering av samtliga träfönster samt trälagningar på lanternin.
Arbetet utfördes: 2014